Integritetspolicy

Integritetspolicy  

Hur vi samlar in information
Vi samlar in din information när du fyller i formulär online, köper våra produkter/tjänster över telefon, via vår webshop, deltar i tävlingar och
fyller i våra formulär.  *Informationen vi sparar inkluderar namn, adress, telefonnummer, e-mail, organisationsnummer (för företag).

Vad är vår rättsliga grund till att behandla dina personuppgifter?
I stort sett alla behandlingar utförs med stöd av avtal mellan oss och våra kunder. Detta för att vi ska kunna utföra våra åtaganden gentemot
dig som kund och följa tillämplig lagstiftning. I vissa fall kan behandlingar med stöd av rättslig förpliktelse också förekomma.


Vad vi gör med informationen
Vi använder din information för att leverera produkterna/tjänsterna du har beställt från oss online, e-mail eller via telefon. Vi kan använda din
information till att skicka marknadsföringsmail innehållande specialerbjudanden och kampanjer som hålls av oss och våra godkända
samarbetspartners. 
Vi sparar din information på våra servrar i Sverige. Vi kan även spara din information hos vår moln-tjänstleverantör i Sverige. 
Vi använder cookies för att granska ditt beteende när du besöker vår hemsida inklusive detaljer om hur många gånger du har klickat dig fram på 
hemsidan, hur lång tid du spenderar på varje sida av vår hemsida, och om du svarar på pop-up annonser som vi händelsevis använder på hemsidan.

Vilka vi delar informationen med
Vi delar dina detaljer med våra utvalda affärspartners. Dessa affärspartners inkluderar:

Molnleverantörer som hjälper oss förvara vår information
 IT serviceleverantörer som hjälper oss med våra interna IT problem.
 Budbärare som hjälper oss leverera våra produkter till dig.
 Advokater som representerar oss i händelse av rättsanspråk.
Sökmotoroperatörer som hjälper oss förstå hur vi kan förbättra vår synlighet online.


Hur länge behåller vi dina personuppgifter
Vi sparar uppgifter så länge som det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden som leverantör, och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. 
När vi sparar data för andra syften än för våra åtaganden som företag, t.ex. för att uppfylla krav på bokföring och ekonomiska underlag, sparar vi endast 
informationen så länge som det behövs för respektive syfte.

Kontakta oss
Som registrerad hos Truck & Industriservice i Skellefteå AB (org nr 556449-0513), har du alltid rätt att invända mot registreringen. Du har också rätt att få 
veta vilka uppgifter om dig som registrerats. Dessa rättigheter har du enligt General Data Protection Regulation (GDPR), och frågor i samband med detta 
ställs till Truck & Industriservice i Skellefteå AB via e-post: info@tiservice.se.

Payson